Eksekusi Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin

Setya Novanto pamitan sebelum dieksekusi ke lapas Sukamiskin